Ons beleid omtrent het coronavirus

Mede naar aanleiding van de strengere richtlijnen van de regering die 15 maart 2020 zijn vrijgegeven met betrekking tot het coronavirus, willen we u graag informeren.

De InnovestIT Group, waar Easy Systems deel van uitmaakt, volgt de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus op de voet, inclusief informatie en richtlijnen die worden gepubliceerd door de Nederlandse regering en het RIVM. Binnen de InnovestIT Group hanteren wij het beleid dat wij ons strikt houden aan de door deze instanties opgestelde richtlijnen. Voor de interne communicatie hebben wij reeds twee weken geleden een corona-werkgroep ingesteld, die ook de interne coördinatie op zich neemt.

Vanuit Easy Systems weten we dat het ondersteunen van onze klanten op een professionele wijze van groot belang is. Zeker in deze uitdagende tijden. Voor het continueren van onze dienstverlening hebben wij daarom ook diverse maatregelen getroffen, waaronder het mogelijk maken dat onze medewerkers zoveel als mogelijk thuis kunnen werken. De systemen en de IT-infrastructuur waarmee wij werken hebben de mogelijkheden en de capaciteit om dit werkbaar te maken.

De werkzaamheden gaan gewoon door

Meldingen aan ons Servicecenter (zowel via onze online serviceportaal als telefonisch en via e-mail) worden zoals altijd doorverwezen naar de juiste medewerker, ongeacht de plek waar hij/zij is.

Onze consultants werken ook gewoon door.  Het enige verschil is dat zij hun werk remote, op afstand, doen en niet meer fysiek bij u op locatie. Dit levert echter geen belemmeringen op voor hun werkzaamheden. U kunt uw bij ons geplande werkzaamheden dus gewoon doorgang laten vinden.

Ook onze sales, marketing en backoffice kunnen hun werk blijven doen. Fysieke afspraken worden veelal omgezet naar online oplossingen zoals video conferences, of, indien dit niet mogelijk is, uitgesteld. We zullen hierin ons beleid aanpassen aan de wensen en eisen van onze klanten en de besluiten die op landelijk niveau worden genomen.

Wij zijn ervan overtuigd dat we de hoge mate van kwaliteit in onze dienstverlening kunnen blijven leveren de komende tijd. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met uw accountmanager, consultant of ons Servicecenter.

Het Servicecenter is als volgt bereikbaar:

Op werkdagen telefonisch van 08.30 – 17.30 uur via +31 (0) 318 415 633 of
24/7 via ons online serviceportaal: support.easysystems.nl of
24/7 per e-mail: support@easysystems.nl

Agenda

Bekijk onze agenda voor alle klant events.

Support

Neem contact op met het Servicecenter