Nieuwe Easy Invoice module maakt single sign on mogelijk

Met de nieuwe module van Easy Invoice, ‘SSO & User Provisioning,  is het mogelijk om via een externe identiteitsprovider (Azure Active Directory) gebruikers te importeren en de aanmelding naar Easy Invoice te laten verlopen.

In het kort houdt het in dat wanneer de gebruiker is ingelogd via Office 365, hij/zij direct wordt ingelogd in Easy Invoice (of alsnog met de eigen Office 365 credentials kan inloggen).

Voor beheerders van Easy Invoice is het grote voordeel dat zij via gebruikersgroepen in de Active Directory (AD) de toegangsrechten voor applicaties kunnen uitdelen en intrekken.

Voordelen:

  • Met één wachtwoord in meerdere applicaties inloggen zorgt voor tijdsbesparing en gebruikers hoeven minder wachtwoorden te onthouden
  • Betere beveiliging van het IT-domein
  • Geen handmatige aanmaak van gebruikers
  • IT-beheerders kunnen geautomatiseerd autorisaties uitdelen en intrekken

Vereisten:

  • Easy Invoice dient via een publieke domeinnaam (https) beschikbaar te zijn
  • Er dient enige kennis van Azure AD beschikbaar te zijn
  • Er dient een applicatie binnen Azure AD aangemaakt te worden voor Easy Invoice

Meer informatie?

Deze nieuwe Easy Invoice module is beschikbaar vanaf versie 3.6. Heeft u interesse of wilt u meer weten over deze nieuwe functionaliteit? Neem dan contact met ons op, wij vertellen u graag meer.

Agenda

Bekijk onze agenda voor alle klant events.

Support

Neem contact op met het Servicecenter